คลังภาพ (Gallery)

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"


Gallery23 Yothin
Gallery24 Vstartrip
Gallery25 Vstar
Gallery26 udon
Gallery27 Christmas
Gallery29 boyscount
Gallery30 sport hornor
Gallery31 entrance
Gallery32 boyscoutNamphung
Gallery33 january2011
Gallery34 planbookmark
Gallery35 bank
Gallery36 congrat54
Gallery37 election54
Gallery38 Sunthorn Phu
Gallery39 Sunthorn Phu 2
Gallery40 Election 54
Gallery41 scount54
Gallery42 Candle 54
Gallery43 mother 54
Gallery44 move-party 54
Gallery45 Queen 54
Gallery46 science 54
Gallery47 kram 54
Gallery48 kasina 54
Gallery49 parentMeeting 54
Gallery50 king5Day 54
Gallery51 loykrathongDay 54
Gallery52 Sportday 54
Gallery53 Wachirawut 54
Gallery54 Christmas 54
Gallery55 SchoolPrincipal 54
Gallery56 newYearAndMany
Gallery57 childrenday
Gallery58 Teacherday55
Gallery59 boyscout 55
Gallery60 May2012
Gallery61 Assesor 55
Gallery62 HallofFame 55
Gallery63 dowebd 55
Gallery64 ThaiPBS 55
Gallery65 TeemMobile1 55
Gallery66 Asean 55
gallery king
gallery loy kratong 53
gallery principal birthday
gallery01 Educaltional Camp
gallery01 Video Clip Contest
gallery02 Talk Show
gallery03 meeting 2010 09 07
gallery04 SAT Test 20100908
gallery05 Safy Ride 2010 09 14
gallery06 Prepare Big Meeting 2010 09 14
gallery07 Safty Ride Day 2010 09 15
gallery08 Safty Ride Version 2
gallery09 108 job
gallery10 fish
gallery11 memorial night
gallery12 HornorOfSakon
gallery13 EssayCompettition
gallery14 BookletContest
gallery15 Wittaya
gallery16 examfornewteacher
gallery17 BudhistExam
gallery18 MidTermExam
gallery19 BeforeSportDay
gallery19 SportDay4
gallery20 SportDay5
gallery21 SportDay6
gallery22 Parent Meeting
gallery28 teacher

* ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดเป็นของ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

www.charoensin.ac.th