ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา

นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เดินทางไปทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2553

IMG_7642
1

IMG_7644
2

IMG_7645
3

IMG_7646
4

IMG_7647
5

IMG_7648
6

IMG_7649
7

IMG_7650
8

IMG_7651
9

IMG_7652
10

IMG_7653
11

IMG_7654
12

IMG_7655
13

IMG_7656
14

IMG_7657
15

worawit chaiwongkhot