งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้เป็นตัวแทน สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2553

aIMG_9837
1

aIMG_9841
2

aIMG_9860
3

aIMG_9861
4

aIMG_9876
5

aIMG_9877
6

aIMG_9891
7

aIMG_9896
8

aIMG_9978
9

aIMG_9994
10

IMG_0003
11

IMG_0004
12

IMG_0005
13

IMG_0006
14

IMG_0009
15

worawit chaiwongkhot