ค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2553

ค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2554 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 - 3 ไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ที่ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านนาอ้อย และค่ายฝึกการรบพิเศษ น้ำพุง จังหวัดสกลนคร

IMG_1196
1

IMG_1197
2

IMG_1198
3

IMG_1199
4

IMG_1200
5

IMG_1201
6

IMG_1202
7

IMG_1203
8

IMG_1204
9

IMG_1205
10

IMG_1206
11

IMG_1207
12

IMG_1208
13

IMG_1209
14

IMG_1210
15

worawit chaiwongkhot