พิธีมอบเหรียญรางวัลนักกีฬาและกรีฑา

พิธีมอบเหรียญรางวัลนักกีฬาและกรีฑา

นักกีฬาและนักกรีฑา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รับมอบเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร หลังจากไปร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

IMG_2660
1

IMG_2661
2

IMG_2662
3

IMG_2663
4

IMG_2664
5

IMG_2665
6

IMG_2666
7

IMG_2667
8

IMG_2668
9

IMG_2669
10

IMG_2670
11

IMG_2671
12

IMG_2672
13

IMG_2673
14

IMG_2674
15

worawit chaiwongkhot