อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการ และอบรม BookMark

อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการ และอบรม BookMark

โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรม BookMark 51

IMG_3552
1

IMG_3553
2

IMG_3554
3

IMG_3555
4

IMG_3556
5

IMG_3557
6

IMG_3558
7

IMG_3559
8

IMG_3560
9

IMG_3561
10

IMG_3562
11

IMG_3563
12

IMG_3564
13

IMG_3565
14

IMG_3566
15

worawit chaiwongkhot