พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 54

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 54

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 54 ขึ้น โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง ชุมนุมและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันพร้อมหน้าพร้อมตา

IMG_3919
1

IMG_3920
2

IMG_3921
3

IMG_3922
4

IMG_3923
5

IMG_3924
6

IMG_3925
7

IMG_3926
8

IMG_3927
9

IMG_3928
10

IMG_3929
11

IMG_3930
12

IMG_3931
13

IMG_3932
14

IMG_3933
15

worawit chaiwongkhot