ประเมิน EQ, SDQ และเลือกตั้งประธานนักเรียน 54

ประเมิน SDQ และเลือกตั้งประธานนักเรียน 54

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

IMG_5157
1

IMG_5158
2

IMG_5159
3

IMG_5160
4

IMG_5161
5

IMG_5162
6

IMG_5163
7

IMG_5164
8

IMG_5165
9

IMG_5166
10

IMG_5167
11

IMG_5168
12

IMG_5169
13

IMG_5170
14

IMG_5171
15

worawit chaiwongkhot