รณรงค์เลือกตั้ง 54 อย.น้อย บวชและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

รณรงค์เลือกตั้ง 54 อย.น้อย บวชและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 54 อย.น้อย บวชและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554

IMG_3878
1

IMG_3879
2

IMG_3880
3

IMG_3881
4

IMG_3882
5

IMG_3883
6

IMG_3884
7

IMG_3885
8

IMG_3886
9

IMG_3887
10

IMG_3888
11

IMG_3889
12

IMG_3890
13

IMG_3891
14

IMG_3892
15

worawit chaiwongkhot