อบรมยาเสพติด เดินสวนสนาม

อบรมยาเสพติด เดินสวนสนาม

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษ ร่วมกับเทศบาลเจริญศิลป์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด แก่นักเรียน ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก หนองทุ่งมน และกิจกรรมเดินสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554

IMG_4204
1

IMG_4205
2

IMG_4206
3

IMG_4207
4

IMG_4208
5

IMG_4209
6

IMG_4210
7

IMG_4211
8

IMG_4212
9

IMG_4213
10

IMG_4214
11

IMG_4215
12

IMG_4216
13

IMG_4217
14

IMG_4218
15

worawit chaiwongkhot