สอบกลางภาค แห่เทียน 54

สอบกลางภาค แห่เทียน 54

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ดำเนินการสอบวัดและประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1/2554 ในระหว่างวันที่ 12- 14 กรกฎาคม 2554 และได้ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

IMG_4433
1

IMG_4435
2

IMG_4436
3

IMG_4438
4

IMG_4440
5

IMG_4441
6

IMG_4442
7

IMG_4443
8

IMG_4444
9

IMG_4446
10

IMG_4447
11

IMG_4448
12

IMG_4452
13

IMG_4453
14

IMG_4454
15

worawit chaiwongkhot