เลี้ยงรับส่งบุคลากร 2554

เลี้ยงรับส่งบุคลากร 2554

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดงานเลี้ยงรับส่งบุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร โดยเป็นการเลี้ยงส่ง รองฯบุญรักษ์ และคุณครูสุภรณ์ เลี้ยงรับ คุณครูบัญญัติ คุณครูธีรยุทธ คุณครูธนา คุณครูพรสุดา และคุณครูเบญญาภา

IMG_4840
1

IMG_4841
2

IMG_4842
3

IMG_4843
4

IMG_4844
5

IMG_4846
6

IMG_4847
7

IMG_4848
8

IMG_4849
9

IMG_4850
10

IMG_4851
11

IMG_4852
12

IMG_4853
13

IMG_4854
14

IMG_4855
15

worawit chaiwongkhot