แนะแนว กีฬา ดูงาน 2554

แนะแนว กีฬา ดูงาน 2554

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้ กิจกรรมแนะแนวจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า (2 กันยายน 2554) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่วนภูมิภาค (7 - 14 กันยายน 2554) งานอบรมครูทั้งระบบ (9-11 กันยายน 2554) ชมภาพกิจกรรมได้เลยครับ

IMG_6079
1

IMG_6081
2

IMG_6085
3

IMG_6089
4

IMG_6092
5

IMG_6093
6

IMG_6097
7

IMG_6098
8

IMG_6099
9

IMG_6101
10

IMG_6105
11

IMG_6106
12

IMG_6108
13

IMG_6109
14

IMG_6110
15

worawit chaiwongkhot