ประชุมผู้ปกครอง 54

ประชุมผู้ปกครอง 54

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

IMG_1794
1

IMG_1795
2

IMG_1796
3

IMG_1797
4

IMG_1798
5

IMG_1799
6

IMG_1800
7

IMG_1801
8

IMG_1802
9

IMG_1803
10

IMG_1804
11

IMG_1805
12

IMG_1806
13

IMG_1807
14

IMG_1808
15

worawit chaiwongkhot