ลอยกระทง,แข่งวิชาการ 54

ลอยกระทง,แข่งวิชาการ 54

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้เข้าร่วมประเพณีลอยกระทงร่วมกับชุมชน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ (ติดต่อกันเป็นปีที่ 8) และภาพกิจกรรมการร่วมงานศิลปหัตถกรรมนกเรียน ครั้งที่ 61 ระดับจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554

IMG_2194
1

IMG_2195
2

IMG_2196
3

IMG_2197
4

IMG_2198
5

IMG_2199
6

IMG_2243
7

IMG_2248
8

IMG_2249
9

IMG_2250
10

IMG_2251
11

IMG_2252
12

IMG_2253
13

IMG_2254
14

IMG_2255
15

worawit chaiwongkhot