วันวชิราวุธ 54

วันวชิราวุธ 54

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2554 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามโรงเรียน โดยมีผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม

DSCF0665
1

DSCF0666
2

DSCF0667
3

DSCF0670
4

DSCF0671
5

DSCF0672
6

DSCF0673
7

DSCF0674
8

DSCF0675
9

DSCF0681
10

DSCF0682
11

DSCF0683
12

DSCF0684
13

DSCF0685
14

DSCF0686
15

worawit chaiwongkhot