วันครู 55

วันครู 55

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมโรงเรียน

IMG_0001
1

IMG_0002
2

IMG_0003
3

IMG_0004
4

IMG_0005
5

IMG_0006
6

IMG_0007
7

IMG_0008
8

IMG_0009
9

IMG_0010
10

IMG_0011
11

IMG_0012
12

IMG_0013
13

IMG_0014
14

IMG_0015
15

worawit chaiwongkhot