ลูกเสือ แนะแนว 55

ลูกเสือ แนะแนว 55

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ในระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2555 และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2555

DSCF4057
1

DSCF4058
2

DSCF4059
3

DSCF4060
4

DSCF4061
5

DSCF4062
6

DSCF4063
7

DSCF4064
8

DSCF4065
9

DSCF4255
10

DSCF4256
11

DSCF4257
12

DSCF4258
13

DSCF4259
14

DSCF4260
15

worawit chaiwongkhot