ประเมินภายนอกรอบสาม 55

ประเมินภายนอกรอบสาม 55

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

IMG_3891
1

IMG_3892
2

IMG_3893
3

IMG_3894
4

IMG_3895
5

IMG_3896
6

IMG_3897
7

IMG_3898
8

IMG_3899
9

IMG_3900
10

IMG_4001
11

IMG_4002
12

IMG_4003
13

IMG_4004
14

IMG_4005
15

worawit chaiwongkhot