กิจกรรมดูเว็บดี 55

กิจกรรมดูเว็บดี 55

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านไอซีที ของ สพฐ. ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2555

IMG_0607
1

IMG_0608
2

IMG_0609
3

IMG_0610
4

IMG_0611
5

IMG_0612
6

IMG_0613
7

IMG_0615
8

IMG_0616
9

IMG_0617
10

IMG_0618
11

IMG_0619
12

IMG_0620
13

IMG_0622
14

IMG_0624
15

worawit chaiwongkhot