ลอยกระทงเจริญศิลป์

ลอยกระทงเจริญศิลป์

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมประเพณีลอยกระทง กับชุมชนและหน่วยงานราชการในอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

IMG_5795
1

IMG_5796
2

IMG_5797
3

IMG_5798
4

IMG_5799
5

IMG_5800
6

IMG_5801
7

IMG_5802
8

IMG_5803
9

IMG_5804
10

IMG_5805
11

IMG_5806
12

IMG_5807
13

IMG_5808
14

IMG_5809
15

worawit chaiwongkhot