วันเกิดผู้อำนวยการ

วันเกิดผู้อำนวยการ

คณะครูร่วมกันอวยพรวันเกิด นายลิขิต คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553

IMG_7215
1

IMG_7216
2

IMG_7217
3

IMG_7218
4

IMG_7221
5

IMG_7223
6

IMG_7224
7

IMG_7226
8

IMG_7228
9

IMG_7231
10

IMG_7232
11

IMG_7233
12

IMG_7237
13

IMG_7238
14

IMG_7240
15

worawit chaiwongkhot