ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2553

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" วันที่ 3 ธันวาคม 2553

IMG_6650
1

IMG_6651
2

IMG_6652
3

IMG_6653
4

IMG_6654
5

IMG_6655
6

IMG_6656
7

IMG_6657
8

IMG_6658
9

IMG_6659
10

IMG_6660
11

IMG_6661
12

IMG_6662
13

IMG_6663
14

IMG_6664
15

IMG_6665
16

IMG_6666
17

IMG_6667
18

IMG_6668
19

IMG_6669
20

IMG_6670
21

IMG_6671
22

IMG_6672
23

IMG_6673
24

IMG_6674
25

IMG_6675
26

IMG_6676
27

IMG_6677
28

IMG_6678
29

IMG_6679
30

IMG_6680
31

IMG_6681
32

IMG_6682
33

IMG_6683
34

IMG_6684
35

IMG_6685
36

IMG_6686
37

IMG_6687
38

IMG_6688
39

IMG_6689
40

Worawit Chaiwongkhot